Meteen naar de inhoud

Disclaimer

Disclaimer voor Uitverkoop.net

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Uitverkoop.net. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. De meeste foto’s en banners op onze site zijn van adverteerders die hun materiaal ter beschikking stellen aan publishers.

Geen garantie op juistheid
Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave en een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Voor vragen en/of klachten over uw reis dient u contact op te nemen met de betreffende leverancier. Uitverkoop.net verkoopt zelf geen producten en/of diensten maar verwijst de bezoeker door naar de website van de leverancier. Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Uitverkoop.net aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Uitverkoop.net 1 maart 2020